x2 רויאל קנין חתול 4 ק״ג + חול פרקטיקט 14 ק״ג

278.00

מחיר לקילו: 34.75 שקלים
שווי מתנות: 85 שקלים

בתחום המזון לחתולים, רויאל קאנין לקחה תמיד בחשבון את המרכיבים השונים שבחיי החתול: גיל, אורח חיים, רגישויות ועוד. בעשר השנים האחרונות, הוסיפה רויאל קאנין עוד מימד לחזון שלה לגבי מצויינות על ידי פיתוח קו מוצרי מזון המוקדש במיוחד לחתולים גזעיים: פרסים, סיאמים, מיין קון, בריטי קצר-שיער.

כולם חתולים ייחודיים ולכל אחד מגיע מזון יחודי.
הודות לידע ולשיתוף הפעולה הצמוד והפעיל שלה עם רשת של מגדלי בעלי חיים, מחלקת המחקר והפיתוח של רויאל קאנין השיקה כופתיות המתאימות במיוחד למאפיינים של כל גזע.